Aktualności

Ankieta nt. Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2022- 2025 z perspektywą do roku 2029

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przystąpił do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”. Program będzie zawierał ocenę aktualnego stanu środowiska przyrodniczego oraz propozycję działań, umożliwiających poprawę jego jakości. Przyszły Program powinien spełniać oczekiwania mieszkańców dlatego zapraszamy Państwa do czynnego udziału w jego tworzeniu.
Ankieta jest ANONIMOWA.
Link do ankiety⬇https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdcBPuTeimTx…/viewform