Aktualności

Zarząd Powiatu w Jaworze podjął decyzję o podziale środków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.

Zarząd Powiatu w Jaworze podjął decyzję o podziale środków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie:

– upowszechniania kultury i sztuki,

– upowszechniania kultury fizycznej, sportu oraz turystyki,

– promocji i ochrony zdrowia.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego oraz decyzji Zarządu Powiatu wyłoniono oferty, które zostaną objęte dofinansowaniem w łącznej wysokości 75 000,00 zł.

Szczegółowy wykaz podmiotów, które otrzymały dofinasowanie w konkursie wraz z wysokością przyznanego dofinansowania w załączniku.

http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/?id=113444