Wykaz ulic w Jaworze

Ulice krajowe:

 • ul. Dąbrowskiego – droga krajowa nr 3
 • ul. Limanowskiego (od skrzyżowania z ul. Starojaworską do skrzyżowania z pl. Wolności) – droga krajowa nr 3
 • ul. Lubińska (od skrzyżowania z ul. Narutowicza w kierunku Legnicy) – droga krajowa nr 3
 • ul. Mickiewicza – droga krajowa nr 3
 • ul. Narutowicza – droga krajowa nr 3
 • plac Wolności – droga krajowa nr 3
 • ul. Starojaworska (od skrzyżowania z ul. Wieniawskiego do skrzyżowania z ul. Limanowskiego) – droga krajowa nr 3
 • ul. Wieniawskiego – droga krajowa nr 3

Ulice wojewódzkie:

 • ul. Limanowskiego (od skrzyżowania z ul. Starojaworską do skrzyżowania z pl. Wolności, od skrzyżowania z ul. Starojaworską w kierunku Złotoryi)
 • ul. Mickiewicza,
 • ul. Narutowicza,
 • pl. Wolności,
 • ul. Wieniawskiego,
 • ul. Starojaworska (od skrzyżowania z ul. Wieniawskiego do skrzyżowania z ul. Limanowskiego),
 • ul. Dąbrowskiego,
 • ul. Lubińska (od skrzyżowania z ul. Narutowicza w kierunku Legnicy).

Ulice powiatowe:

 • ul. Wrocławska (od skrzyżowania z ul. Wiejską w kierunku Wrocławia),
 • ul. Kuziennicza,
 • ul. Lubińska (od skrzyżowania z ul. Kuzienniczą do skrzyżowania z ul. Narutowicza),
 • ul. Słowackiego (od skrzyżowania z drogą nr 374 w kierunku Godziszowej),
 • ul. Myśliborska – droga powiatowa nr 2822D,
 • ul. Starojaworska (od skrzyżowania z ul. Wieniawskiego w kierunku Starego Jawora) – droga powiatowa nr 2786D,
 • ul. Piastowska – droga powiatowa nr 2836D,
 • ul. Szpitalna – droga powiatowa nr 2794D,
 • ul. Wiejska (od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ul. Kuzienniczą w kierunku Snowidzy) – droga powiatowa nr 2184D.