BIURO DS. BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Do zadań Biura ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BZK) należy w szczególności:

  1. zapewnienie całodobowego dyżuru na potrzeby zarządzania kryzysowego,
  2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej, oraz z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze,
  3. pełnienie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
  4. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
  5. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa,
  6. zapewnienie całodobowego dyżuru lekarza koordynatora ratownictwa medycznego.