Aktualności

Ogłoszenie Starosty Jaworskiego

w sprawie konsultacji i zebrania uczestników scalenia w świetlicy w Snowidzy

Ogłoszenie

o przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w Jaworze

Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB, w ramach projektu PEUG II

Projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB, w ramach projektu PEUG II” realizowany jest przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego w  partnerstwie z 26 Partnerami Projektu tj.: Numer projektu FEDS.01.03-IZ.00-0006/23 Umowa…

Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu PEUG II

Projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu PEUG II” realizowany jest przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego w  partnerstwie z 26 Partnerami Projektu tj.: Numer projektu…

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierciStanisława Witkabyłego radnego Rady Powiatu Jaworskiegowyrazy współczucia składająRadni Rady Powiatu Jaworskiego

Zaproszenie do złożenia oferty

Parafia Rzym.-Kat. św. Marcina w Jaworze zaprasza do złożenia oferty handlowej na naprawę pokrycia dachowego w kościele parafialnym pw. św. Marcina w Jaworze

Komunikat Starosty Jaworskiego

Starosta Jaworskiwykonujący zadania z zakresu administracji rządowej Działając na podstawie § 6 ust. 1 i ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U….

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Starostwo Powiatowe w Jaworze ogłasza nabór wniosków EPS.8341.1.1.2024 Jawor, dn.04 .03.2024 r. OGŁOSZENIEStarostwo Powiatowe w Jaworze ogłasza nabór wniosków na przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej oraz nabór wniosków na zwrot kosztów (refundacja)…

OBWIESZCZENIE STAROSTY JAWORSKIEGO

OBWIESZCZENIE STAROSTY JAWORSKIEGOw sprawie scalenia gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów GP.6622.23.2022.5.1.2023OBWIESZCZENIE STAROSTY JAWORSKIEGOw sprawie scalenia gruntów wsi Snowidza, gmina MściwojówNa podstawie art. 31 pkt 4 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z…

Obwieszczenie Starosty Jaworskiego

Obwieszczenie-okazanie projektu scalenia na gruncie oraz zebranie uczestników scalenia w dniu 12.03.2024 r. (wtorek) godz. 17:00 świetlica wiejska Jawor, dnia 22 lutego 2024 r. GP.6622.23.2022.5.2024 OBWIESZCZENIE STAROSTY JAWORSKIEGOw sprawie scalenia gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów1. Okazanie na gruncie projektu scaleniaNa…