WICESTAROSTA JAWORSKI

Stanisław Laskowski

Zadania Wicestarosty

Wicestarosta jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru.

Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje starosty w zakresie przez niego określonym. zapewnia w powierzonym mu zakresie kompleksowe rozwiązywanie problemów wynikających z zadań powiatu i nadzoruje działalność właściwych komórek organizacyjnych. Jeżeli starosta nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa wicestarosty obejmuje wszystkie zadania i kompetencje starosty.