Środki Unijne

Lepsze jutro dla szkolnictwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Lepsze jutro dla szkolnictwa Powiat Jaworski podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i przystąpił do realizacji projektu „Lepsze jutro dla szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim”,…

Opublikowane w magda

Ścieżka Rowerowa „Chełmy”

„Budowa ścieżki rowerowej prowadzącej do Parku Krajobrazowego „Chełmy” – celem udostępnienia bogactwa przyrodniczego i rozwoju turystyki w Powiecie Jaworskim” Trasa rekreacyjno-turystyczna o łącznej długości ok. 5 km, prowadzi z Jawora (od początku ul. Myśliborskiej) do m. Myślibórz w gminie Paszowice….

Opublikowane w magda

POPC

Cyfrowy Powiat to kolejny – po Cyfrowej Gminie – rządowy program, który skierowany jest do samorządów. W ramach programu, którego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa samorządów, do powiatów w całej Polsce trafi ponad 63 mln zł. Konkurs…

Opublikowane w magda

RPO WD 2014-2020

                Powiat Jaworski rozpoczął realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna…

Opublikowane w magda