Środki Unijne

Ścieżka Rowerowa „Chełmy”

„Budowa ścieżki rowerowej prowadzącej do Parku Krajobrazowego „Chełmy” – celem udostępnienia bogactwa przyrodniczego i rozwoju turystyki w Powiecie Jaworskim”

Trasa rekreacyjno-turystyczna o łącznej długości ok. 5 km, prowadzi z Jawora (od początku ul. Myśliborskiej) do m. Myślibórz w gminie Paszowice. Ścieżka powstała w dwóch etapach. Pierwszy odcinek o dł. ok 3 km został oddany do użytku w 2014 r. Widząc zainteresowanie mieszkańców, potrzebę rozwoju infrastruktury turystycznej i korzyści płynących z aktywności fizycznej – Powiat Jaworski podjął się kontynuacji budowy tej trasy, tak aby doprowadziła ona do samego Myśliborza.

Dzięki skutecznemu pozyskaniu środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, możliwa okazała się realizacja drugiego etapu inwestycji o dł. prawie 2 km (który oddano do użytku w lipcu 2018 r.).

Czas pokazał jak bardzo trafna była to inwestycja. Każdego dnia można na niej spotkać dużą ilość turystów, spacerowiczów, rolkarzy, biegaczy i oczywiście rowerzystów, a także ambitnych amatorów innych form rekreacji.

            Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia poprawiono zarówno bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, jak również stworzono komfortowe warunki do rekreacji
i turystyki.

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Nr projektu: RPDS.04.04.01-02-0010/17

Całkowita wartość projektu: 1 625 486,07 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 911 815,45 zł