Najnowszy wpis

Pracownik biurowy – staż

Starostwo Powiatowe w Jaworze poszukuje osób chętnych na staż do wykonywana prac biurowych. Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy, który wówczas za okres stażu może wypłacać stypendium w wysokości 1565,00 zł brutto. Wymagania: *wykształcenie…

Informacja o zawieszeniu wykonywania powiatowych przewozów pasażerskich na linii Jawor – Lipa – Kaczorów

W związku z realizowaną przebudową nawierzchni drogi powiatowej nr 2815D relacji Lipa –  Jastrowiec – Pogwizdów oraz informacją Operatora – PKS Sp. z o. o. w Kamiennej Górze o braku możliwości realizowania przewozów wyznaczonym objazdem, Organizator – Powiat Jaworski informuje…

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w atr.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w sprawie projektu „Rocznego program współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy…

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie placówki…