Marta Kowalczyk

Kwalifikacja Wojskowa w 2023 roku w powiecie jaworskim

Kolejna kwalifikacja wojskowa w powiecie jaworskim. W kwietniu ruszyła w Polsce trzymiesięczna kwalifikacja wojskowa młodych mężczyzn, wprowadzona zamiast poboru. Wszyscy stawiający się do kwalifikacji zostaną przeniesieni do rezerwy. Celem kwalifikacji jest sprawdzenie predyspozycji oraz zdrowia psychicznego i fizycznego pod kątem…

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

Starosta Jaworskiwykonujący zadania z zakresu administracji rządowej Działając na podstawie § 6 ust. 1 i ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U….

Ogłoszenie o naborze wniosków na przyznanie dofinansowania ze środków PFRON

na podjęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.