Aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY

w zakresie przewozów osób w publicznym transporcie zbiorowym w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

1. Nazwa i adres organizatora:

         Powiat Jaworski ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor

2.  Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:

         Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371).

3. Określenie transportu oraz linii komunikacyjnych:

         Powiatowe przewozy pasażerskie – przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach:

L1 Kaczorów – Lipa – Jawor

L2 Mściwojów – Luboradz – Jawor

L3 Budziszów Mały – Snowidza – Jawor

L4 Wądroże Wielki – Snowidza – Jawor

4. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

         8 grudnia 2022 r.

5. Przewidywany czas trwania umowy:

         Od 2 stycznia 2023 do 31 grudnia 2024 r.

Umowa zostanie zawarta pod warunkiem zawarcia umowy przez organizatora z Wojewodą Dolnośląskim o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 717).

6. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z dnia 7 grudnia 2015 r. wraz ze zmianą z dnia 12 maja 2016 r. traci ważność w dniu 8 grudnia 2021 r.

Ogłoszenie zamieszczone również na stronie BIP
Ogłoszenia 2021 – Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego (pbox.pl)