magda

Protokół z konsultacji

na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Jaworze został opublikowany protokół z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w atr.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu Rocznego program współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz…

Opublikowane w magda
Aktualności

Konsultacje społeczne

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w atr.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu„Rocznego program współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z…

Opublikowane w magda

Uwaga! Zmiana rozkładu jazdy

Uwaga! W związku z utrudnieniami w ruchu spowodowanymi robotami drogowymi przeprowadzanymi na terenie Jawora, wprowadzone zostaną zmiany godzin jazdy na liniach: 501, 502, 503, 504, 505 i 506. Zmiana wchodzi w życie 12.09.2023 r. Nowe rozkłady dostępne w linku Rozkład…

Opublikowane w magda

Zarządzenie starosty 53/2023

ZARZĄDZENIE NR 53 ./2023Starosty Jaworskiegoz dnia 22 sierpnia 2023 r.w sprawie zmiany godzin urzędowania oraz zmiany rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w JaworzeNa podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998…

Opublikowane w magda

Zarządzenie Starosty 52/2023

ZARZĄDZENIE NR .􀀃.2.J.12023Starosty Jaworskiegoz dnia 16 sierpnia 2023 r.w sprawie zmiany godzin urzędowania oraz zmiany rozkładu czasu pracypracowników Starostwa Powiatowego w JaworzeNa podstawie art. 34 ust. I i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o…

Opublikowane w magda

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Powiat Jaworski w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych realizuje następujące zadania: Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę skrzyżowania ulic Strzegomskiej, Piastowskiej, Armii Krajowej i Szpitalnej w Jaworze na skrzyżowanie typu mini rondo. Wniosek o uzyskanie środków na zadanie pn. „Poprawa…

Opublikowane w magda

RFIL

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na…

Opublikowane w magda

POLSKI ŁAD

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez województwa, powiaty, gminy, miasta lub ich związki w całej Polsce. Program ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych poprzez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. …

Opublikowane w magda

POPC

Cyfrowy Powiat to kolejny – po Cyfrowej Gminie – rządowy program, który skierowany jest do samorządów. W ramach programu, którego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa samorządów, do powiatów w całej Polsce trafi ponad 63 mln zł. Konkurs…

Opublikowane w magda

RPO WD 2014-2020

                Powiat Jaworski rozpoczął realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna…

Opublikowane w magda