Zachowanie w trakcie pożaru

Jak zachować się w trakcie pożaru

W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:

 • zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia,
 • wezwać straż pożarną.

Telefoniczne alarmowanie należy wykonać w następujący sposób: Po wybraniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 lub 112 i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraźnie podać:

 • swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,
 • adres i nazwę obiektu, w którym doszło do zdarzenia,
 • co się pali, na którym piętrze,
 • czy występuje zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego,
 • przyjmujący może zażądać dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać,
 • po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Przyjmujący może dokonać potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie

Gdy powstanie pożar:

 • przystąp niezwłocznie, przy użyciu miejscowych środków gaśniczych do gaszenia pożaru i nieś pomoc osobom zagrożonym, w przypadku koniecznym przeprowadź ewakuację zagrożonych ludzi. Ewakuację należy wykonać w taki sposób, aby nie doszło do powstania paniki, która może ogarnąć ludzi będących w zagrożeniu. Panika może być przyczyną niepotrzebnych i  tragicznych w skutkach wypadków w trakcie prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych. Dlatego prowadząc jakiekolwiek działania w  przypadku powstania pożar kieruj się rozwagą w  podejmowaniu decyzji. Do czasu przybycia straży pożarnej kierowanie akcją powinna pojąć jedna z osób obecnych na miejscu zdarzenia,
 • staraj się zejść na piętro poniżej palącego się mieszkania lub wyjść na zewnątrz budynku. Dym, który jest jednym z produktów spalania unosi się do góry. W budynkach wielorodzinnych wyposażonych w windy nie wolno w trakcie pożaru korzystać z nich, nie należy otwierać bez potrzeby drzwi pomieszczeń, w których rozwija się niekontrolowany proces palenia. Dostarczenie większej ilości tlenu może spowodować wzrost szybkości rozwoju pożaru i jego dalsze rozprzestrzenianie,
 • jeżeli nie możesz opuścić mieszkania, nie otwieraj drzwi prowadzących na korytarz, uszczelnij je, wzywaj krzykiem pomocy, wykonuj polecenia strażaków, dzwoń na numer alarmowy 998.
 • nie gaś wodą płonących urządzeń elektrycznych, grozi to porażeniem prądem. Jeśli jest to możliwe postaraj się najpierw wyciągnąć z gniazdka przewód zasilający, odłącz dopływ prądu do mieszkania,
 • powiadom o zagrożeniu sąsiadów,
 • w przypadku zadymienia staraj się nie wdychać dymu. Zasłoń usta mokrą tkaniną. Jeżeli to możliwe – zmocz swoje ubranie lub owiń ciało mokrą grubą tkaniną z naturalnych materiałów (z lnu, wełny, bawełny itp.) celem ograniczenia skutków poparzenia przez płomienie,
 • gdy opuszczasz mieszkanie, jeśli to możliwe, sprawdź czy zostały wyłączone wszystkie odbiorniki prądu i gazu.

Uwaga!
W przypadku odcięcia drogi wyjścia z mieszkania należy udaj się do pomieszczenia najdalej usytuowanego od źródła pożaru posiadającego okno lub balkon zabierając ze sobą (jeśli jest to możliwe) mokry koc. Zamknij za sobą drzwi do innych pomieszczeń. Wezwij pomoc przez okno, a w przypadku silnego wzrostu temperatury i zadymienia połóż się na balkonie pod oknem i okryj szczelnie kocem lub innym okryciem.

Pamiętaj !!!

W przypadku silnego zadymienia spowodowanego pożarem, najwięcej tlenu jest przy podłodze. W przypadku zadymienia poruszaj się na kolanach lub nisko schylony, w miarę możliwości wzdłuż ścian.

Zadbaj o warunki do ewakuacji na wypadek pożaru:

 • nie stosuj krat w drzwiach i oknach, na klatkach schodowych i przejściach między nimi oraz wyjściach na dach. Tego typu przeszkody stanowią poważne utrudnienia ewakuacji podczas pożaru oraz wydłużają czas oczekiwania na pomoc strażaków. Pamiętaj, że podczas pożaru może to być jedyna droga ewakuacji,
 • nie zastawiaj sprzętami korytarzy i dojść do mieszkań – może to utrudnić ewakuację oraz dojście ratowników.


Jak ewakuować ludzi i mienie:

Celem ewakuacji ludzi jest zapewnienie osobom szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem. Do celów ewakuacji ludzi służą drogi komunikacji codziennej, z których istnieje możliwość bezpośredniego wyjścia na zewnątrz. W przypadku zaistnienia pożaru lub innego zagrożenia w budynku lub w jego części, osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej powinny opuścić strefę zagrożenia. Osoby opuszczające strefę zagrożenia kierują się do najbliższego wyjścia na zewnątrz.


W czasie prowadzenia ewakuacji zabronione jest:

 • dokonywanie jakichkolwiek czynności mogących wywołać panikę,
 • przechodzenie w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji,
 • zatrzymywanie się lub tamowanie ruchu w inny sposób.

Osoby ewakuowane muszą podporządkować się poleceniom ratowników, to jest osobom prowadzącym ewakuację: strażakom, pracownikom służby zabezpieczenia obiektu. Poza ewakuacją ludzi niejednokrotnie zachodzi konieczność ewakuacji mienia. Celem ewakuacji mienia jest zabezpieczenie cennych przedmiotów oraz ważnych dokumentów przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w przypadku pożaru lub innego zagrożenia.. Działania ewakuacyjne muszą być prowadzone w sposób skoordynowany, nie powodujący utrudnień w innych działaniach. Kierujący działaniami powinien wstępnie określić pomieszczenia z których należy wynieść mienie.

Na podstawie materiałów KGPSP