Marta Kowalczyk

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

Zarząd Powiatu w Jaworze ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  pn. : Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie powiatu jaworskiego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia…

Odkryj jaworskie w obiektywie!

Aneta Kucharzyk Starosta Powiatu Jaworskiego zaprasza wszystkich pasjonatów fotografii krajobrazowej do udziału w IV edycji Konkursu Fotograficznego pt. „Odkryj Jaworskie”. Tradycyjnie zadaniem uczestników będzie ukazanie najpiękniejszych walorów krajobrazowych powiatu jaworskiego. Termin przesyłania zdjęć: do 21 października br., na adres: konkurs@powiat-jawor.pl…

Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski

Decyzja Starosty Jaworskiego o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów wsi Luboradz.

Ponad 15 mln zł z programu Polski Ład trafi do Powiatu Jaworskiego!

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki trzeciej edycji naboru wniosków o bezzwrotne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Do Gmin i Powiatu Jaworskiego trafi 15 355 675 zł. Środki przeznaczone zostaną na zrealizowanie inwestycji gminnych i powiatowych na naszym terenie….