Marta Kowalczyk

Zarządzenie Starosty Powiatu Jaworskiego

Starosta Jaworskiwykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26 na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze www.spjawor-bip.pbox.pl do publicznej wiadomości zostało wywieszone Zarządzenienr 51/2023…

Uchwała w sprawie scalenia

UCHWAŁA Z DNIA 27 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów objętych scaleniem wsi Snowidza, gmina Mściwojów, powiat jaworski Działając na podstawie art. 33a pkt 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i…

Zawiadomienie o czynnościach

Na wniosekGEOBUDul. Wrocławska 26 59-400 Jaworul. Plac Słowiański 1 59-220 LegnicaREGON 390477345Nr tel. 602 296 189geobudjawor@gmail.com PODGK.6640.549.2023 Zawiadomienie skierowane do spadkobierców po zmarłej właścicielce działki 40/5 położonej w Paszowicach, których dane nie są znane. Po okresie 7 dni od daty…

Obwieszczenie Starosty Jaworskiego o scalaniu

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1197) w związku z art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjnei kartograficzne (Dz. U z 2021…

Uchwała w sprawie zasad szacunku gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów, powiat jaworski, gmina Mściwojów, powiat jaworski

UCHWAŁA Z DNIA 15 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia zasad szacunku gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów, powiat jaworski Działając na podstawie art. 33a pkt 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U….

Postanowienie o powołaniu Komisji pełniącej funkcje doradcze

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 3 ust.1, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniui wymianie gruntów (Dz. U. z 2022 r., poz. 1223 ze zm.), oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r….