Środki Unijne

Lepsze jutro dla szkolnictwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Lepsze jutro dla szkolnictwa

Powiat Jaworski podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i przystąpił do realizacji projektu „Lepsze jutro dla szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego  Śląska na lata 2021 – 2027.  

Projekt adresowany jest  do uczennic/uczniów klas II – IV Technikum Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie.

W ramach projektu w latach 2024-2025 r. zaplanowano dla 240 uczennic/uczniów obu szkół zawodowych prowadzonych  przez Powiat Jaworski następujące formy wsparcia:

– zajęcia z doradztwa zawodowego oraz zajęcia pozalekcyjne rozwijające zielone kompetencje z wykorzystaniem AI (są obowiązkowe dla wszystkich  uczennic/uczniów biorących udział w projekcie),

– staże zawodowe u pracodawców,

– kursy: kierowcy wózka widłowego oraz programisty CAD/CAM dla uczniów PCKZiU oraz SEP E1, dietetyk i Adobe Photoshop  – dla uczniów ZSiP,

– zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminów zawodowych oraz maturalnych.

Realizacja projektu przyczyni się do nabycia przez uczniów objętych wsparciem umiejętności praktycznych oraz kwalifikacji zawodowych, które umożliwią lepszy start w przyszłość i swobodniejsze poruszanie się na rynku pracy. Podniesienie umiejętności interpersonalnych, tj. umiejętność racy w zespole, samodzielność, kultura pracy, będzie miało wpływ na prawidłowe funkcjonowanie w przyszłym miejscu pracy.

W budżecie projektu uwzględniono również zakup pomocy dydaktycznych, które wyposażą pracownie w PCKZiU w Jaworze oraz ZSiP w Bolkowie i są niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego.

W lutym br. rozpoczęła się rekrutacja uczennic/uczniów do udziału w projekcie na bieżący rok kalendarzowy prowadzona przez szkolne komisje rekrutacyjne. Natomiast z końcem lutego br. nauczyciele obu szkół przystąpili do realizacji zajęć pozalekcyjnych.

Wartość projektu: 1 875 900,34 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 500 720,27 zł