Misja starostwa

Misją Starostwa Powiatowego w Jaworze jest świadczenie usług publicznych z zachowaniem najwyższych standardów obsługi sprzyjających jakości życia mieszkańców i rozwojowi gospodarczemu regionu z wykorzystaniem jego potencjału przyrodniczo-historycznego.