Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

PCZK jest komórką organizacyjną Starostwa Powiatowego, której funkcjonowanie i organizację zapewnia Biuro ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Zadania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

  1. Zapewnienie całodobowego przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.
  2. Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej.
  3. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności.
  4. Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska.
  5. Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze
    i humanitarne.
  6. Dokumentowanie działań podejmowanych przez PCZK.
  7. Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

TELEFONY ALARMOWE
112 – Telefon Ratunkowy
999 – Pogotowie Ratunkowe
998 – Straż Pożarna
997 – POLICJA
992 – Pogotowie Gazowe
991 – Pogotowie Energetyczne