POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

 1. gromadzenie, stanowiącego własność skarbu państwa powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez:
  1. wykonywanie czynności prowadzenia, aktualizacji i udostępniania:
   1. bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
   2. bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
   3. rejestru cen i wartości nieruchomości,
   4. bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500),
   5. szczegółowych osnów geodezyjnych,
  2. weryfikację oraz ewidencjonowanie opracowań geodezyjnych przyjmowanych do zasobu,
  3. wydawanie decyzji administracyjnych w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty,
  4. nadzór merytoryczny nad witryną internetową: Geoportal Powiatu Jaworskiego,
 2. współpraca i wspieranie Geodety Powiatowego w wykonywanych zadaniach.