Sekretarz powiatu

Ewa Uciurkiewcz

Zadania Sekretarza Powiatu

Sekretarz powiatu jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Nadzoruje pracę Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich oraz wykonuje inne zadania w ramach upoważnień udzielonych przez starostę, w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi.

Sekretarz i skarbnik powiatu uczestniczą w pracach zarządu powiatu oraz mogą uczestniczyć w obradach pady powiatu i jej komisji z głosem doradczym.