wydział inwestycji i funduszy

Do zakresu działania Wydziału Inwestycji i Funduszy (IF) należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z całym procesem inwestycyjnym związanym z utworzeniem, modernizacją i budową powiatowych obiektów i urządzeń publicznych oraz obiektów administracyjnych, realizowanym przez starostwo i powiat, w szczególności:
  1. analiza potrzeb inwestycyjnych powiatu, inicjowanie i koordynacja działań związanych z planowaniem, przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji powiatu i starostwa,
  2. koordynacja i nadzór nad przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych (w tym: remontów, prac adaptacyjnych, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy) realizowanych przez powiat i starostwo,
  3. zbieranie danych wyjściowych i dokumentacji do zadań inwestycyjnych,
  4. realizacja i rozliczanie zadań inwestycyjnych,
  5. realizacja zadań w zakresie uzbrojenia terenów powiatowych w niezbędne sieci i infrastrukturę,
  6. współpraca w zakresie planowania i realizacji zadań inwestycyjno-remontowych z podmiotami zewnętrznymi i mieszkańcami powiatu,
  7. przekazanie inwestycji użytkownikowi,
  8. udział w przeglądach gwarancyjnych zrealizowanych inwestycji,
  9. opiniowanie planów rzeczowych i kosztorysów budowlanych,
  10. poszukiwanie i wdrażanie nowych technologii w zakresie infrastruktury powiatowej,
 2. prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych w zakresie działania powiatu i starostwa, tj. wyszukiwanie dostępnych źródeł finansowania, składanie wniosków aplikacyjnych, realizacja projektów, składanie wniosków o płatność, rozliczanie projektów oraz koordynacja działań projektowych,
 3. doradztwo w zakresie sporządzania wniosków i realizacji programów finansowanych ze środków krajowych, Unii Europejskiej oraz z innych zewnętrznych źródeł finansowania,
 4. udzielanie informacji podmiotom zainteresowanym uzyskaniem dofinansowania z funduszy pomocowych,
 5. pozyskiwanie oraz dystrybucja materiałów informacyjnych dotyczących zagadnień związanych z funduszami zewnętrznymi,
 6. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków na inwestycje, odbudowę lub remonty obiektów ze środków zewnętrznych,
 7. współpraca z Biurem ZP w zakresie zamówień publicznych przy realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych.