Podsumowanie konkursu „Czujka na straży bezpieczeństwa”.

Podsumowanie konkursu „Czujka na straży bezpieczeństwa”.