Aktualności

Sady Dolne i Górne będą miały nową drogę

Droga Sady Dolne – Sady Górne doczekała się remontu. Dziś w Starostwie Powiatowym w Jaworze podpisano umowę z wykonawcą zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej, budowa kanalizacji deszczowej i budowa chodnika realizowane w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2796D Sady Dolne -Sady Górne (..)” – etap I. Wykonawcą wyłonionym w trakcie przetargu zostało konsorcjum firm: PUPiH „COM-D” sp. z o.o. z Jawora wraz z Jeleniogórskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych sp. z o.o. Niebawem rozpoczną się prace na remontowanym odcinku drogi.