Dzień: 25 sierpnia 2021

Ankieta nt. Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2022- 2025 z perspektywą do roku 2029

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przystąpił do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”. Program będzie zawierał ocenę aktualnego stanu środowiska przyrodniczego oraz propozycję działań, umożliwiających poprawę jego jakości. Przyszły Program powinien spełniać…