Aktualności

Przebudowa ul. Piastowskiej już niebawem

Powiat Jaworski podpisał umowę na kompleksową przebudowę ul. Piastowskiej w Jaworze. Wykonawcą tej inwestycji będzie konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z Jawora oraz Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z Jeleniej Góry.

Inwestycja będzie miała bardzo szeroki zakres i będzie prowadzona etapami wspólnie z Gminą Jawor. Powiat Jaworski realizował będzie prace w branży drogowej, obejmującej przebudowę nawierzchni jezdni na odcinku ok. 600 m, chodników oraz budowę miejsc postojowych. Gmina Jawor natomiast wykona przebudowy urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Dzięki temu kompleksowo i na długie lata rozwiązany zostanie problem zarówno awarii wodno-kanalizacyjnych, jak również naprawy zniszczonej i nierównej nawierzchni drogi.

Łączny koszt tego zadania wynosi 5 097 049,96 zł, z czego 3 300 910,94 zł stanowi wartość zakresu zleconego przez Powiat Jaworski oraz 1 796 139,02 zł to wartość zakresu zleconego przez Gminę Jawor.

Powiat Jaworski na realizację niniejszego zadania przeznaczy 2,7 mln zł, które pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pozostałą część stanowią środki własne z budżetu Powiatu.