Aktualności

Remont drogi w Słupie rozpoczęty

Dzięki zaangażowaniu Pani Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek w pozyskanie środków finansowych, przy współpracy z Wójtem Gminy Męcinka Mirosławem Brzozowskim i Radnym Rady Powiatu Jaworskiego Sylwestrem Rudźcem, właśnie ruszył remont drogi w Słupie

Po zakończeniu prac remontowych z pewnością poprawi się poziom bezpieczeństwa na drodze.

W opinii wielu osób z terenu naszego powiatu, jest to bardzo dobry przykład realizacji zobowiązań wobec mieszkańców