OGŁOSZENIE O LICYTACJI POJAZDÓW

OGŁOSZENIE O LICYTACJI POJAZDÓW

1. Nazwa i siedziba organizatora licytacji: Powiat Jaworski, ul. Wrocławska 26,  59-400 Jawor,

2. Nazwa i termin przeprowadzenia licytacji: Licytacja odbędzie się w siedzibie Referatu Zarządu Dróg Powiatowych w Zębowicach 44  w dniu 23 kwietnia 2021 roku o godzinie 12:00, przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego.

3. Przedmiot licytacji oraz cena wywoławcza: Przedmiotem licytacji są pojazdy samochodowe stanowiące własność Starostwa Powiatowego w Jaworze  oraz pojazdy usunięte z terenu Powiatu Jaworskiego w trybie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z póź. zm.) przedstawione w tabelce:

  LpMarka pojazduModel TypRodzaj poj.Nr Rejestr.  Nr nadwoziaRok prod.Cena wywoławcza Brutto w złUwagi
1RenaultMeganeosobowyDJA 10699VF1KNS7053565791020051270 
2RenaultScenicosobowyDW 402PUVW 1JA0F 05160301420011070 

4. Zastrzeżenia: Powiat Jaworski wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne sprzedawanych pojazdów oraz zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

5. Inne informacje: Pojazdy można oglądać na parkingu Referatu Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Zębowicach 44, 59-411 Paszowice w dniach  06 kwietnia 2021 r. – 22 kwietnia 2021 r., w godzinach 1000 – 1400.

Informacji udziela Marzena Szopa – inspektor w Referacie Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Zębowicach, tel. 76/870 74 70 oraz Henryk Krupa – kierownik Referatu Zarządu Dróg Powiatowych, tel. 607 337 052

Aktualności