Aktualności

Absolwent PCKZiU Konrad Skuratko z rekordową średnią ocen 5,83

30.04.2021 r. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas czwartych technikum. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną oraz związane z nią obostrzenia każdy z wychowawców postarał się o to, aby maturzyści mimo wszystko opuścili mury naszej placówki docenieni i z należytymi im honorami.

Klasę IVA  o kierunku Technik Informatyk ukończyło  18 uczniów. Sześciu z nich otrzymało świadectwo z wyróżnieniem i wysokie średnie ocen za cały cykl kształcenia: Wiktoria Michalska – 5,48, Kamil Pieszczek – 5,41, Jakub Adamczewski – 5,24, Krzysztof Kaczkowski – 5.10, Kacper Kuszek – 5,07 oraz Michał Ruszel – 4,86. Uczniowie zdobyli dwie kwalifikacje zawodowe – EE08 i EE09. Była to bardzo aktywna klasa, zaangażowana w życie szkoły, konkursy  i wydarzenia. Najlepsi uczniowie otrzymali stypendium ufundowane przez Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Otrzymywali również stypendia szkolne za wysokie wyniki w nauce, a Wiktoria Michalska i Krzysztof Kaczkowski za 100% frekwencję – relacjonuje p. Joanna Bąk.

Klasa IVE – Technikum Ekonomiczne –  liczyła 17 osób. Wychowawcą przez 3,5 roku był p. Jarosław Pieszczek, natomiast w II półroczu czwartej klasy obowiązki przejęła p. Wioletta Pieszczek. Klasa osiągnęła średnią ocen blisko 4,0. Dwie osoby zdały etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  na 100 %.

Wg p. Wioletty Pieszczek był to zespół sympatyczny, zgrany, odpowiedzialny, z roku na rok poprawiający swoje wyniki w nauce, prowadzony pod przewodnictwem Oliwii Bujak, której pomagała wiceprzewodnicząca Nikola Dusza oraz skarbnik – Alicja Lichwa.

Najwyższą notę zdobyła Alicja Lichwa, uzyskując średnią ocen 5,04. Uczennica otrzymała nagrodę Zarządu Powiatu Jaworskiego. To także Stypendystka Rady Powiatu Jaworskiego w latach 2018, 2019 i 2020 r., czynna uczestniczka i laureatka licznych konkursów, a także wolontariuszka w akcji krwiodawstwa.

Drugie miejsce w rankingu klasowym zdobyła Oliwia Bujak ze średnią ocen 4,78. W trakcie czteroletniego etapu kształcenia była Stypendystką w ramach realizacji projektu „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, znalazła się również w gronie 8 najlepszych uczniów PCKZiU w Jaworze w 2018 r. Oliwia to także laureatka lirycznych konkursów, w których zawsze była nagradzana.

Trzecią pośród najlepszych uczennic okazała się Klaudia Kowalczyk, uzyskując średnią ocen 4,67.

Klasę IVD – Technikum Logistyczne – prowadzoną przez wychowawcę p. Izabelę Walusiak – Zdunek – ukończyły 23 osoby. Logistycy za swoje osiągnięcia oraz zaangażowanie w życie szkoły, jak i lokalnego środowiska po pierwszym roku edukacji otrzymali tytuł „Klasy z klasą”. Samorząd Klasowy przez cztery  lata tworzyli: Szymon Ciesielski, Malwina Basałyga i Weronika Knop. Uczniowie okazali się doskonałymi sportowcami, pośród których dominowali:  Kacper Szewc, Weronika Knop, Wiktoria Pomarańska, Karolina Kumaniecka, Anna Kamienik. Klasa wspierała wiele akcji o charakterze wolontariatu. W celu podniesienia kwalifikacji zawodowych kilka osób ukończyło kurs wózka widłowego, a wszyscy zdali egzaminy zawodowe AU.22 – obsługa magazynów i AU.32 – obsługa transportu. Tomasz Rydwański za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymał wyróżnienie i został wpisany do „Złotej księgi laureatów” PCKZiU w Jaworze.

W klasie IVT – Technikum Mechaniczne – najlepszym okazał się Konrad Skuratko, który ukończył szkołę z najwyższą średnią- 5,83, a przez trzy lata otrzymywał nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Z całą pewnością wielu będzie doskonałymi fachowcami w swoim zawodzie – Technika Mechanika. Patronackie „Korpo” w Jaworze  wyróżniło: Jakuba Beresteckiego, Marka Fidosa, Kacpra Jachyrę, Przemysława Jaworskiego, Jakuba Michałkowa, Konrada Skuratkę i Klaudiusza Soję.

Wychowawca – p. Bożena Kęsicka – tak pożegnała swoich uczniów: „Dziękuję Wam za cztery lata naszej wspólnej drogi, za Waszą niebanalność w zaskakiwaniu mnie- raz radość, innym razem troska. Każdego dnia wzajemnie uczyliśmy się siebie- pomagaliśmy sobie, aby to relacje budowały naszą klasową wspólnotę. Jedność w różnorodności- to nas wyróżniało i za to Wam dziękuję. Wspaniali rodzice, zawsze wspierający- to prawdziwy skarb! Wszystkim gratuluję ukończenia szkoły i życzę dobrych ludzi na drodze życia”.

                                                            tekst:      Joanna Bereźnicka-Mężyk