Dzień: 18 sierpnia 2021

Zarząd Powiatu w Bolkowie

17.08.2021 obrady Zarządu Powiatu odbyły się w Bolkowie. Do nowo wyremontowanego miejsca, niebawem przeprowadzą się dzieci z placówki opiekuńczo- wychowawczej z Kaczorowa. Dziś efekty pracy zobaczyli wszyscy Członkowie Zarządu wraz z Aneta Kucharzyk- Starosta Powiatu Jaworskiego na czele, Pani Dyrektor…