Aktualności

Zarząd Powiatu w Bolkowie

17.08.2021 obrady Zarządu Powiatu odbyły się w Bolkowie. Do nowo wyremontowanego miejsca, niebawem przeprowadzą się dzieci z placówki opiekuńczo- wychowawczej z Kaczorowa. Dziś efekty pracy zobaczyli wszyscy Członkowie Zarządu wraz z Aneta Kucharzyk- Starosta Powiatu Jaworskiego na czele, Pani Dyrektor Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej oraz Pani Skarbnik Powiatu. Po placówce oprowadziła przybyłych gości Dyrektor PCPR w Jaworze Izabela Aniołek oraz Wicedyrektor Elżbieta Krupińska.