magda

Powiatowy Transport Publiczny ruszył na 3 trasy

Jest dofinansowanie od wojewody i Powiatowy Transport Publiczny, którego organizatorem jest powiat jaworski, już działa. Do dwóch istniejących linii, doszła trzecia. Transport został zorganizowany w taki sposób, aby uczniowie szkół średnich, mieli jak najlepszy dojazd na zajęcia.  https://legnica.fm/wiadomosci/wiadomosci-fakty/19-fakty-jawor/42199-autobusem-po-powiecie-trzema-liniami rozkład jazdy…

Morsowanie dla Chrupka

W imieniu organizatorów zapraszamy na charytatywne morsowanie dla Aleksa Pitnera 7 letniego mieszkańca Jawora.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY w zakresie przewozów osób w publicznym transporcie zbiorowym w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 1. Nazwa i adres organizatora:          Powiat Jaworski ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor 2.  Przewidywany tryb…

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Zarząd Powiatu w Jaworze ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w 2022 r. na obszarze Powiatu Jaworskiego…

Otwarty Konkurs na prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy

Zarząd Powiatu w Jaworze ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w 2022 r. na obszarze Powiatu Jaworskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej…

Konsultacje Społeczne

Zarząd Powiatu w Jaworze na posiedzeniu w dniu 02 listopada 2021 r. przyjął  projekt Uchwały Rady Powiatu w Jaworze w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy…

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Powiat Jawor ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż kostki granitowej z rozbiórki z zanieczyszczeniami i zaprasza do składania ofert: Nazwa i adres sprzedającego: Powiat Jawor- Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor . Opis przedmiotu sprzedaży: Kostka granitowa…

III konkurs fotograficzny rozstrzygnięty

Z przyjemnością informujemy, że konkurs fotograficzny pt. „Odkryj jaworskie- walory krajobrazowe” został rozstrzygnięty. Konkurs miał na celu, pokazanie piękna powiatu jaworskiego, jego walorów krajobrazowych oraz zainteresowanie turystyką jako formą spędzania czasu wolnego. W każdym zdjęciu, które otrzymaliśmy kryje się pasja…

Informacja o ogłoszeniu konkursu ofert

Zarząd Powiatu w Jaworze ponownie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Jaworskiego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r….

Starosta Jaworski Informuje

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w związku z brakiem ofert na wykonanie zadania.