Marta Kowalczyk

Informacja o zawieszeniu wykonywania powiatowych przewozów pasażerskich na linii Jawor – Lipa – Kaczorów

W związku z realizowaną przebudową nawierzchni drogi powiatowej nr 2815D relacji Lipa –  Jastrowiec – Pogwizdów oraz informacją Operatora – PKS Sp. z o. o. w Kamiennej Górze o braku możliwości realizowania przewozów wyznaczonym objazdem, Organizator – Powiat Jaworski informuje…

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie placówki…