Aktualności

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Mściwojów

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Mściwojów, położonej w obrębie Snowidza, oznaczonej geodezyjnie jako działka 556 o powierzchni 0,3061 ha.

Otwarty Konkurs Ofert

Informujemy, że Zarząd Powiatu Jaworskiego podjął uchwałę nr 5/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej, kultury i sztuki oraz turystyki i edukacji….

Scalanie gruntów wsi Snowidza

Poniżej zamieszczamy „Postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego obrębu Snowidza i części obrębu Grzegorzów” oraz „Obwieszczenie Starosty Jaworskiego o zebraniu w sprawie scalania gruntów wsi SNOWIDZA, gmina Mściwojów”

Ponad 5 mln zł dla gmin Powiatu Jaworskiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Do Powiatu Jaworskiego trafią kolejne rządowe środki Zadania, na które zostaną przeznaczone to: Gmina Paszowice: Przebudowa drogi wewnętrznej w Paszowicach na działkach 5/11, 5/22, 599/6, 5/29 do centrum usługowo-mieszkaniowego o wartości łącznej 563 177 zł, w tym 337 906,20 zł…

IV edycja konkursu „Żołnierze Wyklęci – na zawsze w naszej pamięci”

Aneta Kucharzyk Starosta Powiatu Jaworskiego zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu jaworskiego do udziału w IV edycji konkursu „Żołnierze Wyklęci – na zawsze w naszej pamięci”

Od 1 lutego można składać do ZUS wnioski o 500+

Od 1 lutego można składać do ZUS wnioski o 500+ na okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów….

Ostrzeżenia meteorologiczne: Silny wiatr

Silny wiatrstopień: 1prawd. 80%Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu.Uwagi: Brak. Ważne:Od: 2023-02-02 01:00Do: 2023-02-02 12:00Czas wydania: 2023-02-01 12:23