Aktualności

Klaster energii Pogórza Kaczawskiego.

5️⃣ gmin z terenu 2️⃣ powiatów: jaworskiego i złotoryjskiego, podpisało list intencyjny w sprawie utworzenia klastra energii „Pogórza Kaczawskiego”.