Aktualności

Drzwi Otwarte w SOSW

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od marca rozpoczęliśmy  akcję Drzwi Otwarte w SOSW w Jaworze.

Ze względu na pandemię przed planowanym odwiedzeniem naszego Ośrodka prosimy o kontakt telefoniczny. 768702472.

Pozwoli nam to ustalić dogodny termin obejrzenia przedszkola, szkoły, porozmawiania ze specjalistami i dyrekcją.

Serdecznie zapraszamy.

Nasz Ośrodek jest placówką publiczną dla dzieci i młodzieży z lekką, umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

Pracujemy również z dziećmi ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską oraz bazę dydaktyczną.

Zapraszamy do:

  • przedszkola,
  • szkoły podstawowej klasy I- VIII,
  • Branżowej Szkoły I stopnia,
  • Szkoły Przysposabiającej do Pracy,
  • zespołów rewalidacyjno- wychowawczych,
  • Internatu,
  • udziału w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.

Warunkiem przyjęcia do naszej szkoły jest posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania.

Zapraszamy do obejrzenia filmów o naszym Ośrodku