Aktualności

Sukcesy uczniów 1 LO w Jaworze

Oliwer Jakubowski w zmaganiach olimpiady przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514. Od Cedyni do Orszy” zakwalifikował się do zawodów ogólnopolskich, zdobywając I miejsce  w  województwie dolnośląskim.

Reprezentant I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Bolka I w Jaworze na każdym etapie olimpiady zdobywał najwyższą liczbę  punktów,  zajmując I miejsce. Musiał wykazać się wiedzą z wielu dziedzin  związanych z historią polityczną, gospodarczą, sztuką,  dyplomatyką, heraldyką oraz szeroko rozumianą wojskowością. Program Olimpiady zawiera się w dwóch blokach: stałym, który obejmuje wymagania określone w podstawie programowej historii dla III i IV etapu edukacyjnego i  zmiennym, zawierającym treści tematyczne związane z historią wojskowości polskiej, które w tym  roku dotyczą  okresu „Od Cedyni  do Orszy”, czyli lat  972 – 1514. Zawody  na każdym szczeblu mają charakter indywidualny i przeprowadzane są kolejno w trybie zawodów szkolnych,  międzyszkolnych, okręgowych i centralnych. Uczniowie na każdym szczeblu, aby zakwalifikować do zawodów wyższego etapu,  muszą uzyskać  ponad 60%  punktów.  Olimpiada jest rozgrywana od 14 lat. Organizatorem  jest    Wojskowe  Biuro Badań Historycznych, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,  Centralna Biblioteka Wojskowa oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Oliwier Jakubowski jest wyróżniającym się uczniem klasy IIA  o profilu matematyczno-fizycznym. Ambitny i konsekwentnie dążący do osiągnięcia założonych celów. Cechuje go łatwość przyswajania wiedzy oraz jej  rozumienia.  Umiejętnie potrafi połączyć naukę przedmiotów ścisłych z zainteresowaniami historią. Jego sukces w tej  olimpiadzie jest tym większy, że  Jakub dopiero od klasy drugiej uczy się historii na poziomie rozszerzonym. Pomysł na sprawdzenie wiedzy i umiejętności w olimpiadzie podsunął mu nauczyciel historii i wos-u, p. Władysław Woźniakiewicz, który jest jego opiekunem w zmaganiach olimpijskich.

Gratulujemy sukcesu Jakubowi i życzymy powodzenia na centralnym, ostatnim  już etapie olimpiady.    

WW