Aktualności

OGŁOSZENIE O LICYTACJI POJAZDÓW

1. Nazwa i siedziba organizatora licytacji: Powiat Jaworski, ul. Wrocławska 26,  59-400 Jawor,

2. Nazwa i termin przeprowadzenia licytacji: Licytacja odbędzie się w siedzibie Referatu Zarządu Dróg Powiatowych w Zębowicach 44  w dniu 8 czerwca 2021 roku o godzinie 12:00, przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego.

3. Przedmiot licytacji oraz cena wywoławcza: Przedmiotem licytacji są pojazdy samochodowe usunięte z drogi  w trybie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze  zm.) po przepadku, stanowiące własność Powiatu Jaworskiego,  przedstawione w tabelce:

  LpMarka pojazduModel TypRodzaj poj.Nr Rejestr.  Nr nadwoziaRok prod.Cena wywoławcza brutto w złUwagi
1TorqFormaxmotorowerDJA MN73L5YACBPA7H113195020171163 
2VolkswagenLT28osobowyDW 402PUVWWZZZ1HZRW3123162001563 

4. Zastrzeżenia: Powiat Jaworski wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne sprzedawanych pojazdów oraz zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

5. Inne informacje: Pojazdy można oglądać na parkingu Referatu Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Zębowicach 44, 59-411 Paszowice w dniach  10 maja 2021 r. – 26 maja 2021 r., w godzinach 1000 – 1400.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na oficjalnej stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze pod adresem:  na stronie bip: http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/?id=70261 (w zakładce OGŁOSZENIA). Informacji udziela Adam Świderski – inspektor w Referacie Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Zębowicach, tel. 76/870 74 70 oraz Henryk Krupa – kierownik Referatu Zarządu Dróg Powiatowych, tel. 607 337 052