Aktualności

Kolejne pieniądze dla jednostki powiatowej

W ramach rządowego programu „Posiłek w każdej szkole i w domu” Powiat Jaworski pozyskał kwotę w wysokości 7️⃣6️⃣8️⃣0️⃣0️⃣ zł na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze przy wkładzie własnym w wysokości 19 200 zł. Dzięki pozyskanym środkom będzie można doposażyć istniejącą stołówkę oraz kuchnię w dodatkowy sprzęt, a także przeprowadzić remont pomieszczeń kuchni, co pozwoli na zwiększenie możliwości przerobowych kuchni, a tym samym zwiększenie liczby wydawanych posiłków. Rządowy program „Posiłek w każdej szkole i w domu” ma zapewnić pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Celem programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.