Aktualności

Otwarty Konkurs Ofert

Zarząd Powiatu w Jaworze ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie 👉 BIP Powiatu Jaworskiego.