Aktualności

Kolejna kwalifikacja wojskowa w powiecie jaworskim.

We wrześniu ruszyła w Polsce trzymiesięczna kwalifikacja wojskowa młodych mężczyzn, wprowadzona zamiast poboru. Wszyscy stawiający się do kwalifikacji zostaną przeniesieni do rezerwy.

Celem kwalifikacji jest sprawdzenie predyspozycji oraz zdrowia psychicznego i fizycznego pod kątem zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wszyscy stawiający się w bieżącym roku do kwalifikacji zostaną z mocy prawa przeniesieni do rezerwy z dniem, w którym orzeczenie komisji lekarskiej o ich zdolności do czynnej służby stanie się ostateczne. Osoby zgłaszające się przed komisję otrzymają dokument potwierdzający uregulowanie stosunku do służby wojskowej.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji podlegają w tym roku mężczyźni urodzeni w 2001 i 2002 roku oraz ci urodzeni w latach 2000-1996, którzy w poprzednich latach nie stawiali się.

Do kwalifikacji mają się też stawić kobiety urodzone w latach 1996-2002, które kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych. O przeprowadzenie kwalifikacji mogą też wystąpić ochotniczki – tegoroczne maturzystki lub studentki wyższych szkół morskich.

                   W powiecie jaworskim kwalifikacja rozpoczęła się w dniu   04 października i potrwa do 26 października 2021 r. Powiatowa Komisja Lekarska orzekająca stan zdrowia osób podlegających kwalifikacji wojskowej pracuje  w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Jaworze, przy ulicy Piłsudskiego 11 w godzinach 730 – 1300, wg następującego planu:

04 – 12.10.2021 r.      – mieszkańcy Jawora

13 – 15.10.2021 r.      – mieszkańcy Gminy Bolków

18 – 19.10.2021 r.       – mieszkańcy Gminy Męcinka

20.10.2021 r.              – mieszkańcy Gminy Mściwojów

21.10.2021 r.              – mieszkańcy Gminy Paszowice

22.10.2021 r.              – mieszkańcy Gminy Paszowice i Wądroża Wielkiego

25.10.2021 r.               – mieszkańcy Gminy Wądroże Wielkie

26.10.2021 r.              – kobiety, osoby wykonujące badania specjalistyczne oraz  osoby  z roczników starszych, dotychczas nie zgłaszający się. 

Osoba po raz pierwszy poddana kwalifikacji wojskowej przedstawia:

– dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

– posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia,

– aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm, bez nakrycia głowy,

– dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia,

– potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji.

            W razie, gdy z ważnych przyczyn osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej nie może stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską w wyznaczonym terminie , zobowiązana jest stawić się w innym dogodnym terminie, ale nie później niż 25 października br.

W stosunku do osób, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny będzie nakładana kara grzywny w celu przymuszenia lub przymusowe doprowadzenie przez Policję. Natomiast osoby, które odmawiają poddania się badaniom lekarskim, albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane podlegają w myśl art. 224 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, karze grzywny lub pozbawienia wolności.

Okres pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej jest także okazją dla osób poddanych kwalifikacji w latach poprzednich, do wpisu w książeczce wojskowej, przeniesienia do rezerwy. Radzimy skorzystać z tej okazji, gdyż poza tym terminem, konieczna jest wizyta w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bolesławcu.