Aktualności

Obwieszczenie o scalaniu Luboradz.

GP.6622.7.2017.7.2022

OBWIESZCZENIE STAROSTY JAWORSKIEGO

o zebraniu uczestników scalenia gruntów wsi Luboradz oraz części wsi Drzymałowice

                 Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2021 r., poz. 1912 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 10 marca 2022r. (czwartek) o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej w Luboradzu, odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Luboradz oraz części wsi Drzymałowice, gmina Mściwojów.

              Celem zebrania jest uzupełnienie składu rady uczestników scalenia jako społecznego organu doradczego. Ze względu na ważność tematyki zebrania, prosi się wszystkich uczestników scalenia
o uczestniczenie w zebraniu. 
Zgodnie z art. 31 powołanej wyżej ustawy wywieszenie na okres 7 dni niniejszego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mściwojów, Starostwie Powiatowym w Jaworze, we wsi Luboradz i Drzymałowice oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze: http:/www.spjawor-bip.pbox.pl., uważa się za doręczone wszystkim uczestnikom postępowania scaleniowego.
Otrzymują:

  1. Sołtys wsi Luboradz (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń),
  2. Sołtys wsi Drzymałowice (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń),
  3. Wójt Gminy Mściwojów (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń),
  4. Starostwo Powiatowe w Jaworze (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej BIP),
  5. Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu,
  6. aa.