Aktualności

Zaproszenie do udziału w szkoleniu

W związku z szkoleniami przeprowadzonymi przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego z zakresu KREPTD (Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego), informujemy, że wznawiane są szkolenia dla przedsiębiorców i osób zarządzających transportem.
Zaproszenie na szkolenie skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców oraz wszystkich osób zarządzających transportem, jedynym warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest posiadanie profilu zaufanego (ePUAP).
Działania podejmowane przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego mają na celu poprawę jakości oraz aktualności danych dostępnych w rejestrze KREPTD, które posłużą zarówno Starostwom/Urzędom Miast, organom kontrolnym, przedsiębiorcom oraz zarządzającym transportem.