Aktualności

Ogłoszenie o zabraniu w/s scalania gruntów

W dniu 19.05.2022 r. o godzinie 17 w świetlicy wiejskiej w Luboradzu odbędzie się zebranie uczestników scalania gruntów wsi Luboradz oraz części wsi Drzymałowice w gminie Mściwojów. celem jest uzupełnienie składu rady uczestników jako społecznego organu doradczego.

http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/?id=113444