Aktualności

Wakat na stanowiska urzędnicze

Starostwo Powiatowe w Jaworze informuje o wakatach na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Jaworze

Wszelkie informacje dotyczące konkursu ofert na stronie
http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/?id=114156
pn. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej (EPS)

http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/?id=114159
pn. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/?id=114155

pn. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego