Aktualności

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w atr.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w sprawie projektuRocznego program współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na roku 2023

Zarząd Powiatu w Jaworze na posiedzeniu w dniu 19 października  2022 r. przyjął  projekt Rocznego programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na roku 2023.

            Przygotowany projekt poddany zostaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w atr.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu zebrania uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzony protokół, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze. Zebrane uwagi i opinie zostaną następnie przekazane Zarządowi Powiatu w Jaworze.

            Uwagi i opinie należy składać w terminie od 27 października do 6 listopada 2022 r. do godz. 23:30 na poniższym formularzu, w Starostwie Powiatowym w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej m.smagacz@powiat-jawor.org.pl

Dokument projektu oraz formularz opinii i uwag znajduje się na stronie:

http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/?id=104598

Obraz autorstwa rawpixel.com na Freepik