Aktualności

Ponad 5 mln zł dla gmin Powiatu Jaworskiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Do Powiatu Jaworskiego trafią kolejne rządowe środki Zadania, na które zostaną przeznaczone to:

Gmina Paszowice: Przebudowa drogi wewnętrznej w Paszowicach na działkach 5/11, 5/22, 599/6, 5/29 do centrum usługowo-mieszkaniowego o wartości łącznej 563 177 zł, w tym ➡ 337 906,20 zł dofinansowania.

Gmina Jawor: Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze o łącznej wartości 3 973 000,00 zł, w tym ➡ 1 986 500,00 zł dofinansowania.

Gmina Męcinka: Przebudowa drogi gminnej nr 2809D na odcinku Męcinka-Słup o łącznej wartości 6 000 000 zł, w tym ➡ 3 000 000,00 zł dofinansowania.