Miesiąc: luty 2023

Usługa transportowa door-to-door przedłużona do 31.05.2024 r.

Konkurs grantowy ogłoszony w ramach Projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego  w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w…

Opublikowane w magda

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 460/9 o powierzchni 0,1600 ha oraz udziału Skarbu Państwa wynoszącego 1/5 w prawie własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka…

Wspieraj lokalnie – Rozlicz PIT w powiecie jaworskim

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał z uwagi na znaczenie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi. Projekt promuje kampanię 1,5% dla lokalnych Organizacji Pożytku Publicznego z kampanią lokalnego rozliczania podatku dochodowego. Świadomość mieszkańców powiatu jaworskiego o możliwości przekazania 1,5% na organizacje „pomocowe”…

Opublikowane w magda

„PLANUJĘ DŁUGIE ŻYCIE”

„Planuję Długie Życie” to kampania społeczna realizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030, której celem jest obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe, w tym: piersi, płuca, jelita grubego i szyjki macicy przez edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę, w…

Tydzień pomocy ofiarom przestępstw

W Polsce od 20 lat obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw, przypadający 22 lutego. W związku z tym, co roku w tym okresie ma miejsce Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Przypominamy, że Powiat Jaworski prowadzi Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, czynny…

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Mściwojów

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Mściwojów, położonej w obrębie Snowidza, oznaczonej geodezyjnie jako działka 556 o powierzchni 0,3061 ha.

Otwarty Konkurs Ofert

Informujemy, że Zarząd Powiatu Jaworskiego podjął uchwałę nr 5/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej, kultury i sztuki oraz turystyki i edukacji….

Opublikowane w magda

Scalanie gruntów wsi Snowidza

Poniżej zamieszczamy „Postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego obrębu Snowidza i części obrębu Grzegorzów” oraz „Obwieszczenie Starosty Jaworskiego o zebraniu w sprawie scalania gruntów wsi SNOWIDZA, gmina Mściwojów”

Opublikowane w Magdalena