Aktualności

Otwarty Konkurs Ofert

Informujemy, że Zarząd Powiatu Jaworskiego podjął uchwałę nr 5/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej, kultury i sztuki oraz turystyki i edukacji.

Termin składania ofert upływa 3.03.2023 r. o godz15:30
Pełna treść uchwały oraz ogłoszenie dostępna na stronie:
http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/?id=114939

Jednocześnie uchwałą nr 6/2023 Zarząd Powiatu Jaworskiego ogłosił nabór do komisji opiniującej złożone oferty. Termin zgłaszania kandydatów upływa 28.02.2023 r. Pełna treść ogłoszenia dostępna również na w/w stronie BIP