Aktualności

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat