Aktualności

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Mściwojów

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz Gminy Mściwojów, położonej w obrębie Snowidza, oznaczonej geodezyjnie jako działka 556 o powierzchni 0,3061 ha.