Aktualności

„PLANUJĘ DŁUGIE ŻYCIE”

„Planuję Długie Życie” to kampania społeczna realizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030, której celem jest obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe, w tym: piersi, płuca, jelita grubego i szyjki macicy przez edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę, w tym kształtowanie świadomości prozdrowotnej i propagowanie zdrowego stylu życia.

Kampania finansowana jest ze środków Ministra Zdrowia.

Szczegóły: https://planujedlugiezycie.pl/?